அக்கரைப்பற்று திருக்கோவில் பிரதேசத்தின் பிரிவில் உள்ள வட்டமாடு விவசைய காணிகளை மீட்டு தருமாறு ஆர்ப்பாட்டம் !!
 • தனது காணிகளை மீட்டு தாருமாறு அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை 1970 ம் ஆண்டிருந்து விவசாயம் செய்து அனைவரினதும்
  681 ஏக்கர் காணிகளை தடுத்து வைத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இன்றோடு 8 நாளாக ஆர்ப்பாட்டம்

  கண்ணொளி

  print

  Comments

  comments

  Leave a Reply